dissabte, 22 de juliol de 2017

12- REPOSITORIS D’APPS I RECURSOS

              
Eduapps
        http://www.eduapps.es/

               
Toolbox
        http://toolbox.mobileworldcapital.com/

               
App Store
        https://itunes.apple.com/es/genre/ios/id36?mt=8


Google Play
         https://play.google.com/store


11- APPS PER PRESENTAR-SE


Apps per presentar-se i donar-nos a conèixer: • Adobe Spark
 • Picktochart
 • Adobe Premiere, 
 • Google Presentations
 • Keynote
 • iMovieps 
 • VIDEOSCRIBE

10- APPS DE FONS D'ARMARI

Aplicacions que heu de descarregar des d'un primer moment ja que són bàsiques i tenen una freqüència d'ús molt alt.
 • Gestor de documents són aquelles aplicacions que us han d'ajudar a ordenar, consultar, accedir i emmagatzemar els documents de forma ràpida i clara:


- PDF Notes (ens permet gestionar la col·lecció de documents PDF i també escriure-hi fent marques,   subratllant, escrivint...). (iOS)Write on PDF(Android)
- Google Drive (eina que s'associació automàticament amb el correu electrònic i que ens permet           treballar sobre documents digitals, compartir-los, etc.) Descarrega-la (iOS) (Android)
- Dropbox. Un clàssic de l'emmagatzematge al núvol i de compartir documents. (iOS) (Android)

 • Gestor de notes són aplicacions que ens serveixen per fer anotacions ràpides. Podríem dir que són una espècies de "post-it" virtual:


- Bamboo Paper, (iOS / Android) Paper 53, (iOS), Note Pad Free (Android). Fan la funció de llibretes   digitals en les que podem escriure fent servir el teclat o bé escriure manualment i inserir fotos,             imatges, enllaços, etc.
- Google Keep (iOS / Android) Un eina sensacional per prendre notes, fer recordatoris, redactar            llistes, etc. Aquestes notes les podem enriquir amb imatges, notes de veu, afegir llistats de        verificació... i que podem compartir amb altres persones. Aquesta aplicació s'enllaça de manera      automàtica amb els comptes de Gmail.

 • Gestor d'àudio. Moltes vegades serà necessari gravar una nota de veu, un petit àudio per incorporar a un vídeo, per enviar en un correu, afegir a una pista de música... 

-  Houksai (iOSSmart Voice Recorder (Android) Totes dues accions fan funcions d'enregistradors        d'àudio que posteriorment podem editar.

 • Calculadora. Un app molt útil i que moltes vegades oblidem incorporar entre la nostra selecció bàsica. Hi ha centenars per no dir milers d'apps... Aquí van dues recomanacions


-  Calculadora Gratis (iOS / Android) , Calculadora (iOS / Android).

 • Un pas més enllà... una altra de les possibilitats que ens donen l'ús de les tablets és la de gestionar diversos espais digitals. Un clàssic d'aquests espais són els blogs i Blogger disposa d'una aplicació pròpia. És interessant disposar d'aquesta app per tal de poder crear els nostres posts de forma ràpida (no és la millor opció per crear i dissenyar lels nostres blogs).


-  Blogger (iOS / Android). Aplicació de l'espai web de Blogger en la que podem gestionar el nostre        blog. Podem gestionar tots els blogs vinculats amb els nostres comptes de Gmail de manera fàcil.        L'edició i disseny del blog des de l'app és limitat pel que és més recomanable fer-ho des de la versió    web.

 • Geolocalització. Eines per a la creació de rutes i itineraris educatius relacionats amb la matèria, personatge, tema, etc. que estem treballant en aquell moment.


Google Maps (iOS / Android)
Eduloc (iOS / Android)

 • Navegadors. És important disposar de vàries opcions amb els navegadors. Algunes pàgines, recursos, complements funcionen millor amb uns navegadors que amb uns altres. És important disposar d'opcions.

-  Google Chrome 
(iOS / Android)
-  Puffin Web Browser (és molt interessant aquest navegador permet visualitzar recursos                        Flash!) (iOS / Android)
-  Firefox (iOS / Android)

 • Reproductors de vídeo


-  Youtube (iOS / Android)
-  VLC (iOS Android) Aquest reproductor és universal i permet reproduir gairebé qualsevol tipus            d'arxius. Existeix també la versió per a ordinador (molt, molt recomanable per evitar problemes de        compatibilitats). Una eina imprescindible per poder reproduir sense cap tipus de problema els fitxers    de vídeo independentment de la seva tipologia.

 • Xarxes socials. L'ús de les xarxes socials com a eina educativa està demostrant ser molt efectiva, especialment en alumnes d'educació secundària. L'ús pautat d'aquests recursos pot generar activitats molt eficient des del punt de vista educatiu (comentari de pel·lícules a través de piulades, activitats col·laboratives a través de Facebook, grups de treball amb Edmodo...).


- Twitter (iOS / Android)
-  Facebook (iOS / Android)
-  Edmodo (iOS / Android)
-  Tweetdeck (iOSTweetcaster (Android) Gestor de comptes de Twitter molt efectiu per a la gestió        de perfils diversos de Twitter.9- APPS EDUCATIVES PER A LA FLIPPED CLASSROOM

 - Apps per al disseny i planificació del projecte/activitat:
o    Popplet Lite (iOS) Popplet (iOS - de pagament)
o    SimpleMind Free mind (Android)
o    iMindmap (iOS / Android)
o    Mindomo (iOS / Android)
o    Inspiration Maps (iOS)
o    Paper Desk (iOS) Bamboo (Android)
o    Pearltrees (iOS / Android)
o    Movenote (iOS / Android - de pagament)

* També podeu fer servir alguna altra aplicació com Bamboo o Paper... que hem presentat  anteriorment.
** Aquestes eines també són un molt bon recurs per utilitzar com a síntesi del projecte/activitat realitzat.
- Creació de videotutorials:
o    Explain Everything (iOS de pagament / Android)
o    Show me (iOS)
o    Imagine Touchcast (iOS)
o    Adobe Spark (iOS)
o    Adobe Premiere (Android)
o    Educreations (iOS)
o    Nearpod (iOS / Android)
o    iMovie (iOS)
o    Picaa (infantil) (iOS) Aquesta aplicació ens permetrà generar diferents activitats a mida. Més que un generador de recursos àudiovisuals és un recurs per a la creació d'activitats didàctiques.

- Exposició de resultats:
o    Toontastic (iOS)
o    Book Creator Free (iOS / Android)
o    Voice Threat (iOS / Android)
o    Google Presentations (iOS / Android)
o    Scrap Pad (iOS)
o    Photo Collage Scrapbook (Android)
o    Piktochart (iOS)
o    Prezi (iOS / Android)
o    Photogrid (iOS / Android)


- Avaluació
o    Socrative Teacher (iOS / Android)

o    Socrative Student (iOS / Android)

8- APPS EDUCATIVES PER A L'ABP (Aprenentatge basat en projectes)

 - Apps per al disseny i planificació del projecte/activitat
o    Skype (iOS / Android)
o    Cisco WebEX Meetings (iOS / Android)
o    Doodle (iOS / Android)
o    Google Hangouts (iOS / Android)

- Pluja d'idees:
o    iBrainstorm (iOS)
o    Mindly (mind maping) (Android)
o    Forge (iOS)
o    Google Keep (iOS / Android)
o    Pearltrees (iOS / Android)
o    Bamboo Paper (iOS / Android)

- Creació de materials i emmagatzematge de materials
o    Google Drive (iOS / Android)
o    Dropbox (iOS / Android)
o    Pages (iOS)
o    Microsoft Word (iOS / Android)
o    Google Documents (iOS / Android)

- Exposició de resultats
o    Tellegami (iOS)
o    Power Point 365 (iOS / Android)
o    Keynote (iOS)
o    Adobe Spark (iOS)
o    Adobe Premiere (Android)
o    Touchcast Studio (iOS)
o    Piktochart (iOS)

**Prezi, Emaze, Genialy són aplicacions que donen excel·lents resultats però que no permeten crear els materials des de l'aplicació i només la visualització dels productes finals.

*** Per realitzar cadascuna de les fases que conformen un projecte ABP podeu fer servir també algunes de les aplicacions presentades  anteriorment.